Outdoorforeningen indkalder til:

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 27. november 2019 kl. 19-21
i Fiskerhytten.

Dagsorden:
Ny-valg af bestyrelse.
Formand og næstformand aftræder.